Contact us

Changzhou wujin Kaili Electronic Factory

Address: Huayang Industrial District

Miaoqiao Town ,Changzhou,Jiangsu 213167
Tel:86-519- 86462433 :Fax:86-519-86471336
E-mail:chaokaien@163.com
E-mail:sales@piezo-indicator.com
kaili-buzzerKaien Chao
It' nice to meet you .Can I help you?
Mail :kaienchao@hotmail.com